PPX 3614

PPX 3614/EU

Podpora

Upozornenie:

Modely PPX 3614 a PPX3610 sa zapínajú a vypínajú odlišne ako modely z nižších sérií
(PPX2340, PPX2480, PPX3410, PPX3414).

Prepínač na bočnej strane prístroja treba posunúť dopredu smerom k objektívu
a podržať ho v prednej polohe dovtedy než sa projektor rozsvieti (približne 5 sekúnd).
Potom ho možno uvoľniť.
Postup je podobný aj pri vypínaní prístroja. Vtedy prepínač treba podržať v prednej polohe
dovtedy než sa na premietanej ploche objaví nápis Power Off.

Miniprojektor po zapnutí sa rozsvieti, premietne logo PHILIPS a potom na pár sekúnd
lampa zhasne. Projektor nevypínajte ale počkajte približne 15 až 20 sekúnd.
Po načítaní inicializačných dát projektor bude pripravený na používanie.

 

Porovnávacia tabuľka parametrov: → Tu