PPX 4010

PPX 4010/INT

Podpora

Upozornenie:

Miniprojektor PPX4010 nemá vypínač.
Do prevádzky sa uvádza pripojením vstupného signálu a napájania cez USB konektor.

Intenzita jasu sa nastavuje prepínačom na bočnej strane prístroja na jednu z toch úrovní
podľa dimenzie napájacieho prúdu: >0,8 A / >1,5 A / > 2 A. Silnejší napájací prúd
umožňuje nastaviť vyššiu svietivosť. Ak sa projektor po pripojení na zdroj napájania
nerozsvieti, tak je potrebné prepínačom voliť nižšiu intenzitu jasu alebo použiť silnejší zdroj.

Pre správnu funkčnosť prístroja odporúčame používať originálne káble dodané s prístrojom.
Použitie USB kábla nízkej kvality okrem nesprávnej funkčnosti môže spôsobiť vznik požiaru !

Porovnávacia tabuľka parametrov: → Tu