PPX 4835

PPX 4835/EU

Podpora

Upozornenie:

Zapnutie: tlačidlo POWER na bočnej strane projektora PPX 4835 stlačte
a podržte stlačené po dobu 3 sekúnd. Potom ho možno uvoľniť.

Miniprojektor sa po zapnutí rozsvieti, premietne logo PHILIPS a potom na pár sekúnd
sa lampa zhasne. Projektor nevypínajte ale počkajte približne 15 až 20 sekúnd.
Po načítaní inicializačných dát projektor bude pripravený na používanie.

Postup je podobný aj pri vypínaní prístroja.
Vtedy tlačidlo podržte stlačené po dobu 3 sekúnd pokým sa LED indikátor nezhasne.
Ak ho stlačíte nakrátko po dobu 1 sekundy, tak sa prístroj nevypne, ale iba prejde
do pohotovostného režimu a bude naďalej odoberať energiu z batérie.
V tomto režime indikátor LED bude blikať nazeleno.

 

Porovnávacia tabuľka parametrov: → Tu